Lányi-kódex

A kutatócsoport célja:

A kutatócsoport célja a Lányi-kódex új kiadásának elkészítése.

Alakulása, szervezeti kerete:

A kutatócsoport 2015 végén alakult dr. Szentgyörgyi Rudolf kezdeményezésére. A tényleges munka 2016 tavaszán indult el.

A kutatás jelentősége:

A munka fontosságát mutatja, hogy a Lányi-kódex a 16. századból egyedülálló emlék: az 1519-ben készült magyar és latin nyelvű mű premontrei apáca-ordinarium. A latin nyelvű ordináriumot, azaz a szerzetesek közös imavégzéséhez (zsolozsma) előírt utasításokat, ismeretlen magyar fordító kiegészítette a magyar szentek ünnepeinek liturgikus előírásaival, továbbá átalakította a női szerzetesek, a kanonisszák számára. A másoló ezt a magyar nyelvű ordináriumot másolta le és bővítette ki a betegek szentségének, a temetés és a szerzetesi fogadalomtétel (professio) szertartásának latin nyelvű szövegével és a szertartások végzésének magyarra fordított előírásaival. A kódex a nagyszombati klarisszák tulajdonában volt 1782-ig, a rend feloszlatásáig. A művet Lányi Károly egyháztörténész fedezte fel utolsó nagyszombati tulajdonosánál és 1855-ben adta a Magyar Tudományos Akadémiának.

A munka jellege:

A kutatócsoport ezen kódexnek a szakszerű kiadásának a megvalósítására vállalkozott. 2016–2017-ben először a betűhű átirat elkészítése a cél a digitalizált változatról, amelyet egyetemi hallgatók és doktoranduszok közösen végeznek. Ezzel a munkával együtt már a 2016-os évtől megkezdődött az átiratok első ellenőrzése egyetemi hallgatók és doktoranduszok közös munkájaként. A 2017-es évtől pedig elindul az átiratok és a filológiai jegyzetek ellenőrzésének második fázisa, amelyben szakemberek, egyetemi oktatók is részt vesznek. 2018-ban várhatóan elkészül a kódexhez kapcsolódó bevezető tanulmány, amely majd a kodikológiai leírást, a történet, a tartalom ismertetését, az összefüggéseket más magyar kódexekkel, a latin megfelelőket, a helyesírás bemutatását és a bibliográfiát tartalmazza majd. Ennek megírása szintén a szakemberek feladata.

A csoport tagjai:

A kutatócsoport vezetője: dr. Szentgyörgyi Rudolf (egyetemi adjunktus).

Az átírásban és az ellenőrzés első fázisában több egyetemi hallgató, doktorandusz is közreműködik, név szerint:
Bácsi Enikő – Magyar nyelvészet (PhD)
Bagyinszki Szilvia – Német-magyar osztatlan tanárképzés (OTM)
Békefi Teodóra – Magyar-olasz osztatlan tanárképzés (OTM)
Dezső Pál – Magyar nyelv és irodalom (MA), végzett hallgató
Gyói Renáta – Magyar nyelvészet (PhD)
Kaposi Diána – Magyar nyelv és irodalom (MA)
Ludányi Brigitta – Magyar nyelvészet (PhD)
Mecser Szilvia – Magyar nyelv és irodalom (MA)
Németh Dániel – Magyar nyelvészet (PhD)
Pappné Kocsis Réka – Magyar nyelvészet (PhD)
Sipos Cintia – Magyar (BA)

 

Az ellenőrzés második fázisának tagjai:
dr. Haader Lea ny. egyetemi docens
dr. Szentgyörgyi Rudolf egyetemi adjunktus
Bácsi Enikő – Magyar nyelvészet (PhD)
Németh Dániel – Magyar nyelvészet (PhD)
Pappné Kocsis Réka – Magyar nyelvészet (PhD) 

Információk:

A kutatócsoport vezetője dr. Szentgyörgyi Rudolf egyetemi adjunktus, hallgatói koordinátora pedig Bácsi Enikő doktorandusz. A csoport heti rendszerességgel ül össze.

Elérhetőségeink:

Dr. Szentgyörgyi Rudolf (szentgyorgyi.rudolf[kukac]btk.elte.hu)
Bácsi Enikő (bacsieni[kukac]gmail.com)