Guary-kódex

A kutatócsoport célja:

A kutatócsoport célja a Guary-kódex kiadásra való előkészítése: a betűhű átirat, a filológiai jegyzetek és a bevezetés elkészítése, valamint a kódex megjelentetése.

Alakulása, szervezeti kerete:

A csoport 2015 végén kezdte meg munkáját, tagjai volt és jelenlegi magyar szakos hallgatók. A csoport vezetője és a munka irányítója Haader Lea ny. egyetemi docens.

A kutatás jelentősége:

A Régi Magyar Kódexek sorozat immár 33 kötete mellé még két kódex kiadása hiányzik. Ezek egyike a Guary-kódex, amely feltehetően klarissza apácák számára készült az óbudai mariánus ferencesek kolostorában, és az erényes életre nevelő írásokat tartalmaz. A 134 lapból álló kódex egyetlen kéz írása. Új kiadása azért nem volt eddig sürgető, mert Szabó Dénes gondozásában a Codices Hungarici sorozat harmadik tagjaként rendelkezésre áll egy 1944-ben megjelent, jó minőségű, színes fakszimile kiadás. Az RMKód. sorozat részeként azonban a szöveg gondos kritikai kiadása, átirata is elérhetővé fog válni.

A munka folyamatai:

2015–2016: átirat elkészítése
2016–2017: átirat ellenőrzése
2018: bevezetés megírása 

A csoport eddigi tagjai:

Átírás:
Bácsi Enikő (doktorandusz, Magyar nyelvészet)
Kocsis Zsuzsanna (doktorandusz majd doktorjelölt, Magyar nyelvészet)
Németh Dániel (doktorandusz, Magyar nyelvészet)
Pappné Kocsis Réka (doktorandusz, Magyar nyelvészet)
Pusztai Ágnes (gimnáziumi tanár)
Varga Mónika (doktorjelölt, Magyar nyelvészet)

Ellenőrzés:
Haader Lea (ny. egy. docens)
Pappné Kocsis Réka (doktorandusz, Magyar nyelvészet)