Középmagyar Misszilisek

Szakmai Csoport

A kutatócsoport a középmagyar kori magyar nyelvű magánlevelezések forráskiadásával és vizsgálatával foglalkozik. Elsősorban a Batthyányi- és a Nádasdy-levéltár missziliseit kutatjuk, de a kisebb családi és városi levéltárak is fontos forrásaink. A 16. századi magánlevelezésben megjelenő írott beszélt nyelv az élő beszéd számos jellegzetességét megtartotta. Jóllehet, az írásbeliség általában igényesebb megnyilatkozási forma, mint a beszéd, azonban ez a szövegtípus elvisel kevésbé formális közléseket is.

A levelek többnyire az egyént, a családját, esetleg ismerőseit érintő aktuális események, hírek, üzenetek, vélemények, kívánságok, kérések, érzelmek, személyes és bizalmasabb közlések céljából íródtak. Ez a nyelvemlékcsoport a hagyományos nyelvtörténeti elemzések mellett a történeti szociolingvisztikai és szociopragmatikai kutatások fontos forrása, és egyben színes korrajz, érdekes művelődéstörténeti adalékokkal.

A szakmai csoport

A munkában részt vevők korábbi, kapcsolódó publikációi

A szakmai csoport publikációi