Középmagyar Hivatali Nyelvhasználat

Szakmai Csoport

A kutatócsoport a középmagyar kor hivatali írásbeliségével foglalkozik. A feldolgozásra váró források: boszorkányperek, városi jegyzőkönyvek (Somorja), hivatalos levelek, végrendeletek stb. A nyelvemlékeknek ez a csoportja az írott nyelv keretein belül műfaji sajátosságai következtében az élő nyelvhasználat kutatásának is fontos forrásai.

A források egy részében a magyaron kívül latin, német, szlovák nyelvű szövegrészletek is találhatók, a forrásokról pedig elmondható, hogy a történelmet mutatják alulnézetben. A szövegek ennek megfelelően a magyar nyelv középmagyar rétegződésének, a nyelvváltozatok és nyelvek közötti választás módjainak tanulmányozásához adnak bőséges forrást.
A kutatócsoport célja a forrásszövegek közzétételre való előkészítése, illetve nyelvtörténeti feldolgozása a középmagyar kor nyelvének leírása számára.

A szakmai csoport

A munkában részt vevők korábbi, kapcsolódó publikációi

A szakmai csoport publikációi