Biblia Mediaevalis Hungarica

A kutatócsoport célja:

A csoport célja, hogy ómagyar kori bibliaforításainkat kereshető adatbázisba rendezze, elsősorban azért, hogy ezzel segíthesse nyelvészek, irodalmárok, fordítási kérdésekre kíváncsi kutók munkáját.

Alakulása, története, szervezeti kerete:

A kutatócsoport indítása Bárczi Ildikó nevéhez fűződik, aki a BIÖP (Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program) keretein belül 2008-ban kezdte meg a munkát hallgatóival. Tőle vette át a munka irányítását 2009-ben Haader Lea, aki előbb órarendi óra, majd diákkör keretein belül vezeti a csoportot. A munkába bárki bekapcsolódhat különösebb képzettség nélkül is, alapos nyelvtörténeti ismeretek nem feltétlenül szükségesek hozzá. A csoport nyolcéves története során több mint 60 hallgató dolgozott hosszabb-rövidebb ideig a projekten.

A kutatás jelentősége:

Mivel a kódexirodalomnak nincsen átfogó szótára, így ha a kutató egy-egy kifejezés, szó, fogalom fordítására vagy változataira kíváncsi, egyéb szótárak, általános bibliai keresők segítségével, majd az adott helyeket a kódexkiadásokban visszakeresgélve tud csak adatokhoz jutni. Ennek az előkészítő szakasznak a kiváltása a cél a kereső készítésekor úgy, hogy a latin vagy a magyar szövegekben keresve a program kiválogatja és megjeleníti azokat a bibliai verseket, amelyeknek bármelyik szövegvariánsában szerepel az adott szó. Ennek következtében egymás mellett látjuk a párhuzamos megoldásokat. Fontos szempont volt a tervezéskor, hogy a használathoz elég legyen egy általános böngésző, és ne kelljen speciális karakterkészletet telepíteni, ezért a szövegek képekként jelennek meg, amelyek a különböző kritikai kiadások jó minőségű szkennelt változatai. Már a munka során látszik, hogy a szövegek egymás mellé helyezése önmagában számos – többek között szó- és rendszertörténeti, fordítással és fordítási hagyományokkal összefüggő – kutatási kérdésre világít rá.

A munka jellege:

Jelenleg a négy evangélium fordításaival foglalkozunk. A kereső végső változatában nyolc kódex anyaga szerepel majd, ezek időrendi sorrendben: Müncheni kódex, Döbrentei-kódex, Jordánszky-kódex, Székelyudvarhelyi kódex, Érdy-kódex, Érsekújvári kódex, Virgina-kódex, Winkler-kódex. Több munkafolyamat zajlik párhuzamosan: a képek gondozása, kulcscszavak készítése, azok folyamatos ellenőrzése, informatikai háttérmunkák.

Jelenlegi tagok:

Haader Lea (nyug. egy. docens)

Németh Mátyás (doktorjelölt, Alkalmazott nyelvészet)

Pappné Kocsis Réka (doktorandusz, Magyar nyelvészet)

Bácsi Enikő (doktorandusz, Magyar nyelvészet)

Zoltán Dominika (doktorandusz, Orosz irodalom)

Tukora Katinka (végzett hallgató, Magyar nyelv és irodalom MA)

Szabó Katalin (doktorandusz, Magyar irodalom)

Németh Dániel (doktorandusz, Magyar nyelvészet)

Mecser Szilvia (MA hallgató, Magyar nyelv és irodalom)

Pálmai Boglárka (BA hallgató, Magyar)

Faga-Nagy Mária (könyvtáros, ELTE BTK MNyFI könyvtára)

Információk:

Adatbázisunk keresőjének a tesztváltozata a http://sermones.elte.hu/bmh címen érhető el.

A csoport minden félévben más, a tagoknak megfelelő időpontban találkozik.

Publikációk:

Szabó P. Katalin: Az ómagyar szöveghagyományozódás nyomai 16. századi zsoltárfordításokban. In: Balga Nóra, Szabó Gergely (szerk.),

XIV. Adsumus. A XVI. Eötvös Konferencia tanulmánykötete.
Eötvös Collegium, Budapest. 2016. 213–225.