Őstörténetről, nyelvrokonságról – másképpen

„Őstörténetről, nyelvrokonságról – másképpen” címmel az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint az ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhelye és Diákműhelye a tavaszi félévben tudományos előadássorozatot szervezett.

A magyar nyelv előtörténetére és a magyarság korai történetére vonatkozó ismereteinket számos kutató (a hagyományosan közvetített ismeretekhez képest) árnyaltabban látja, illetve újszerű módon közelíti meg. Az előadássorozat célja volt, hogy tájékoztasson e tudományterületek újabb eredményeiről, valamint az eltérő megközelítésmódok tudományos lehetőségeiről. Világos módszertani fogódzót kívánt továbbá nyújtani arra vonatkozóan, hogy meddig tekinthető a kanonizálttól eltérő gondolkodás a tudományos diskurzus részének, és hol kezdődik a tudománytalan dilettantizmus.

Az előadások időpontja: 2015. március 18-tól kezdődően szerdán délutánonként.

Az előadások helye: ELTE BTK, Múzeum krt. 4/A. III. emelet 336.

Március 18. N. Fodor János: „Alternatív” módszerek a nyelvrokonításban

Március 25. Csepregi Márta: Nyelvek és nyelvjárások az Uráli nyelvcsaládban

Április 8. Pusztay János: Lingua ex machina – avagy nyelvcsaládok születése

Április 22. Türk Attila: A korai magyar történelem régészeti kutatásának újabb eredményei

Április 29. Vásáry István: Török–magyar nyelvi és etnikai kapcsolatok a honfoglalás előtt és után

Május 6. Szeverényi Sándor: Finnugor nyelvészet ma

Május 13. Klima László: Magna Hungaria mint a magyar-török nyelvi és kulturális kapcsolatok lehetséges színtere

Május 20. Szentgyörgyi Rudolf: Finnugor nyelvrokonságunk tanításának módszertani buktatói

Május 27. Pomozi Péter: Folklórnyelvi archaizmusok – Adalékok Magna Hungaria nyelvi képéhez