Tanulmányút: Ausztria és Németország

2013. szeptember 2–8.

Az ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhelyének nyelvtörténeti, szociolingvisztikai és hungarológiai tanulmányútja Ausztriában és Németországban

A 2013. őszi félévet az ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhely egy Ausztriába és Németországba irányuló tanulmányúttal nyitotta. Tanulmányutunk célkitűzései több nyelvészeti tudományterülethez is kapcsolódtak:

Az egyhetes tanulmányút elsődleges célja volt, hogy a Műhelyhez kapcsolódó szakmai csoportokban folyó nyelvtörténeti kutatásokat (Régi Magyar Kódexek, Biblia Mediaevalis Hungarica) szakmai tapasztalatokkal, valamint a nemzetközi együttműködést is lehetővé tevő és személyes kapcsolatokkal támogassuk és gazdagítsuk.

Emellett a meglevő kapcsolatok megerősítését, illetve újabbak kiépítését terveztük olyan, elsősorban müncheni és stuttgarti intézményekkel, amelyek a magyar nyelvészet (elsősorban a szociolingvisztika és hungarológia) fontos bázisai Németországban.

A szakmai élményeken túl lehetőségünk adódott gyönyörű osztrák apátságok (Heiligenkreuz, Lilienfeld) német kisvárosok (Tübingent, Rottenburgot, Herrenberg) és bajor kastélyok (Schloss Hohenzollern, Schloss Sigmaringen) felfedezésére.

A tanulmányúton részt vettek: Juhász Dezső intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár, Friedrichné Haader Lea és Zelliger Erzsébet ny. egyetemi docensek, Friczné Terbe Erika egyetemi adjunktus, Szentgyörgyi Rudolf egyetemi tanársegéd, Mohay Zsuzsanna és Kósa Csilla Erika nyelvtörténész PhD-hallgatók, valamint Balogh Erna Kocsis Réka, Korompay Eszter és Krizsai Fruzsina egyetemi hallgatók, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai tanszékének nyelvtörténész demonstrátorai.

A tanulmányút fontosabb állomásai (részletes beszámoló)

Képgaléria

 

További beszámolók:

 

Juhász Dezső tanár úr szakmai beszámolója

Beszámoló az ELTE honlapján

Beszámoló az ELTE BTK honlapján

Beszámoló a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet honlapján

Beszámoló a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, DialektológiaiTanszék honlapján

Beszámoló a Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Diákműhely Facebook oldalán