Életrajz

[...] mely tanácsokat fogalmaznál meg emeritus professzorként az egyetemnek?

[Az egyetem] kutató és oktató szervezet, intézmény egyszerre legyen! Nem szabad – nemcsak anyanyelvi vonatkozásban, hanem minden más szempontból sem –, nem szabad föladni az egyetemnek [...] a rangját, [...] a hivatását, [...] a társadalmi feladatát, [...] a régi méltóságát és régi funkcióját, ha lehet, őrizze! És ne váljon semmiképpen egy egyre jobban kiüresedő, mechanikus ismeretátadás színterévé! Ne silányuljon olyanná, amelyben nincsen szín, nincsen érzelem, és kivész belőle minden, ami a nyelvnek sava-borsa!”

Tudósportrék
Benkő Loránddal Kiss Jenő beszélget
Balatonszéplak, 2009. július 7.

Benkő Loránd

1921. december 19-én született Nagyváradon
Édesapja Benkő Elek, református lelkész Fintaházán (Maros-Torda vm.)
Édesanyja Müller Klára, tanítónő
1941. Szeged, Klauzál Gábor Reálgimnázium [ma: Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium], érettségi
1941–1944. Kolozsvár, Ferenc József Tudományegyetem, magyar–olasz–történelem szak
1943–1944. Kolozsvár, Ferenc József Tudományegyetem, díjtalan gyakornok
1944–1945. Budapest, Pázmány Péter Tudományegyetem, magyar–olasz–történelem szak
1945. Tanári diploma megszerzése
1946. Bölcsészdoktori értekezésének védése
1946–1949. Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete, tanársegéd
1949–1950. Kelet-európai Tudományos Intézet, tudományos munkatárs
1950–1951. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, tudományos segédkutató
1950–1954. MTA Helyesírási Főbizottsága, titkár
1951–1953. Eötvös Loránd Tudományegyetem, adjunktus
Tudományos munkája mellett a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club atlétikai szakosztályában magasugró, egy ideig a BEAC elnöke
Idős korában a sakkszakosztály tagja
1952. A nyelvtudományok kandidátusa
1953–1960. Eötvös Loránd Tudományegyetem, docens
1953– A Magyar Nyelv folyóirat felelős szerkesztője, majd 1973-tól haláláig felelős szerkesztője
1954–1960. MTA Helyesírási Főbizottsága, elnök
1959–1991. Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1. sz. Magyar Nyelvtudományi Tanszék (1971-től Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék), tanszékvezető
1960–1991. Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
1960. A tudomány doktora
1960–1995. MTA Nyelvtudományi Intézete, magyar nyelvtörténeti és dialektológiai osztály, osztályvezető
1963–1966. ELTE Bölcsészettudományi Kar, dékánhelyettes
1965–1976. Az MTA levelező tagja
1965–1992. MTA Nyelvtudományi Bizottsága, elnök
1967–1974. ELTE, rektorhelyettes
1973–1990. A Pedagógiai Szemle folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke
1976– Az MTA rendes tagja
1976– A Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, 2005– tiszteletbeli elnöke
1980–1990. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, alelnök
1990–1991. Magyar Pedagógiai Társaság, elnök
1991– Eötvös Loránd Tudományegyetem, professor emeritus
1995–2000. Tudományos Ismeretterjesztő Társaság (TIT), elnök
1999–2002. MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottsága, elnök
2011. január 17-én hunyt el Budapesten

Kitüntetések, elismerések:

1949. Szinnyei József-emlékérem
1961. A felsőoktatás kiváló dolgozója
1969. Finn Oroszlán-rend I. Fokozat
1974. Munka Érdemrend Arany Fokozata
1974. ELTE-emlékérem
1980. Révai Miklós-emlékérem
1981. Munka Érdemrend Arany Fokozata (másodszor)
1987. Pais Dezső-díj
1991. Apáczai Csere János-díj
1993. Déry Tibor-jutalom
1996. Széchenyi-díj
1999. Munkácsi Bernát-díj
2000. Lőrincze Lajos-díj
2001. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Fődíja
2006. Prima Díj (Oktatás és köznevelés kategóriában)