A Müncheni kódex digitalizált változata

2013 szeptemberében Németországi tanulmányutunk fontos állomása volt a Bajor Állami Könyvtárban (Bayerische Staatsbibliothek) tett látogatásunk.

Akkori beszámolónk Müncheni kódexre (Evangelien in ungarischer Sprache: Quatuor evangelia linguā Hungaricā; Cod.hung. 1) vonatkozó fejezetét így fejeztük be: „A könyvtárban természetesen folynak digitalizálási munkálatok is, ám a Müncheni kódex digitális változatának elkészítésére önerőből nem vállalkoznak. Megtudtuk, hogy ha a könyvtár valamely magyar intézménytől támogatást kapna a digitalizálási munkálatokhoz, vállalnák a kódex digitális változatának elkészítését, amely a kutatásoknak hatalmas impulzust adhatna.”

Valamennyiünk (és természetesen a hazai tudományos élet) nagy örömére a Bayerische Staatsbibliothek időközben elvégezte a Müncheni kódex digitalizálását. Az örömteli tényről a Bajor Állami Könyvtár Műhelyünket a legelsők között értesítette.

A Müncheni kódex digitalizált változata elérhető itt.

A kódexszel kapcsolatos további információk, hasznos linkek és komment itt.