„Müncheni sorok” (1495 és 1517 között) – A legrégebbi cigány nyelvű nyelvemlék

Nemrégiben saját szemünkkel is láthattuk, kézbe is vehettük, a Bayerische Staatsbibliothek munkatársainak jóvoltából immár a nagyközönség is értesülhet a legújabban felfedezett magyar nyelvemlék szomszédságában lejegyzett legrégebbi cigány nyelvemlékről. A legrégebbi cigány nyelvemlék leírását és bemutatását kedves kollégánk és barátunk, Richard Holzberger jegyzi. A görög (és másodlagosan latin) nyelvű anyakódexben a magyar és a cigány nyelvű emlék mellett korabeli lengyel és török szövegek is olvashatók.

AMüncheni sorok-nak elnevezett legrégebbi cigány nyelvemlék feldolgozását  Landauer Attila és Nagy Pál kezdte meg (Barátság 2010: 6330–6331), de még nagyon sok feladat vár a cigány nyelvi múlt kutatóira.

A magyar Müncheni emlék feldolgozása megtörtént, Sarbak Gábor közölte a nyelvemlék szövegét és teljes filológiai leírását (MNy. 2005: 147–161), a nyelvemlék nyelvtörténeti elemzését pedig Haader Lea (MNy. 2005: 147–161) végezte el.

A cigány nyelvemléket megelőző lengyel, illetve a magyar szövegeket követő török (a nyelvi sorrend feltehetően egy utazás útvonalát rajzolja ki) nyelvemlékek feldolgozása – ismereteink szerint – még nem történt meg.

Az Apor-kódex nyomában

A Régi Magyar Kódexek sorozatban hamarosan megjelenő Apor-kódex kiadásával kapcsolatos munkálatok lassan a befejeződéshez közelednek. Az átirat elkészítésének egyik utolsó mozzanata volt a kódex eredeti példányának megtekintése Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumban.

Beszámoló

Képgaléria

A Müncheni kódex digitalizált változata

2013 szeptemberében Németországi tanulmányutunk fontos állomása volt a Bajor Állami Könyvtárban (Bayerische Staatsbibliothek) tett látogatásunk.

Akkori beszámolónk Müncheni kódexre (Evangelien in ungarischer Sprache: Quatuor evangelia linguā Hungaricā; Cod.hung. 1) vonatkozó fejezetét így fejeztük be: „A könyvtárban természetesen folynak digitalizálási munkálatok is, ám a Müncheni kódex digitális változatának elkészítésére önerőből nem vállalkoznak. Megtudtuk, hogy ha a könyvtár valamely magyar intézménytől támogatást kapna a digitalizálási munkálatokhoz, vállalnák a kódex digitális változatának elkészítését, amely a kutatásoknak hatalmas impulzust adhatna.”

Valamennyiünk (és természetesen a hazai tudományos élet) nagy örömére a Bayerische Staatsbibliothek időközben elvégezte a Müncheni kódex digitalizálását. Az örömteli tényről a Bajor Állami Könyvtár Műhelyünket a legelsők között értesítette.

A Müncheni kódex digitalizált változata elérhető itt.

A kódexszel kapcsolatos további információk, hasznos linkek és komment itt.