„Müncheni sorok” (1495 és 1517 között) – A legrégebbi cigány nyelvű nyelvemlék

Nemrégiben saját szemünkkel is láthattuk, kézbe is vehettük, a Bayerische Staatsbibliothek munkatársainak jóvoltából immár a nagyközönség is értesülhet a legújabban felfedezett magyar nyelvemlék szomszédságában lejegyzett legrégebbi cigány nyelvemlékről. A legrégebbi cigány nyelvemlék leírását és bemutatását kedves kollégánk és barátunk, Richard Holzberger jegyzi. A görög (és másodlagosan latin) nyelvű anyakódexben a magyar és a cigány nyelvű emlék mellett korabeli lengyel és török szövegek is olvashatók.

AMüncheni sorok-nak elnevezett legrégebbi cigány nyelvemlék feldolgozását  Landauer Attila és Nagy Pál kezdte meg (Barátság 2010: 6330–6331), de még nagyon sok feladat vár a cigány nyelvi múlt kutatóira.

A magyar Müncheni emlék feldolgozása megtörtént, Sarbak Gábor közölte a nyelvemlék szövegét és teljes filológiai leírását (MNy. 2005: 147–161), a nyelvemlék nyelvtörténeti elemzését pedig Haader Lea (MNy. 2005: 147–161) végezte el.

A cigány nyelvemléket megelőző lengyel, illetve a magyar szövegeket követő török (a nyelvi sorrend feltehetően egy utazás útvonalát rajzolja ki) nyelvemlékek feldolgozása – ismereteink szerint – még nem történt meg.

Könyv örökbefogadási program

MENTSEN MEG EGY KÖNYVET – FOGADJA ÖRÖKBE!

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány

szeretettel meghívja Önt a

2015. március 14-én, 11.00-15.00 óra között tartandó

könyv örökbefogadási programjára!

Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Az örökbefogadással az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában fellelhető, a nemzeti kulturális örökség részét képező régi dokumentumok állományvédelmét (restaurálása, digitalizálása), illetve az Egyetemi Könyvtár állományával és tevékenységével kapcsolatos alapítványi célok megvalósítását támogathatja.

Vendégeinket gazdag programmal várjuk az épület felújítása miatt zárva tartó intézmény első nyilvános rendezvényén!

Kiállítást nyitunk meg az örökbe fogadható könyvekről, előadások hangzanak el a kutatóink által válogatott, az Egyetemi Könyvtárban őrzött ritkaságról, bepillantást nyújtunk a könyvrestaurálás titkaiba, barangolni lehet a műemlék épületben. Rendezvényünket különleges koncerttel zárjuk!

Részletes program és regisztráció ITT!

Az Apor-kódex nyomában

A Régi Magyar Kódexek sorozatban hamarosan megjelenő Apor-kódex kiadásával kapcsolatos munkálatok lassan a befejeződéshez közelednek. Az átirat elkészítésének egyik utolsó mozzanata volt a kódex eredeti példányának megtekintése Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumban.

Beszámoló

Képgaléria

A Müncheni kódex digitalizált változata

2013 szeptemberében Németországi tanulmányutunk fontos állomása volt a Bajor Állami Könyvtárban (Bayerische Staatsbibliothek) tett látogatásunk.

Akkori beszámolónk Müncheni kódexre (Evangelien in ungarischer Sprache: Quatuor evangelia linguā Hungaricā; Cod.hung. 1) vonatkozó fejezetét így fejeztük be: „A könyvtárban természetesen folynak digitalizálási munkálatok is, ám a Müncheni kódex digitális változatának elkészítésére önerőből nem vállalkoznak. Megtudtuk, hogy ha a könyvtár valamely magyar intézménytől támogatást kapna a digitalizálási munkálatokhoz, vállalnák a kódex digitális változatának elkészítését, amely a kutatásoknak hatalmas impulzust adhatna.”

Valamennyiünk (és természetesen a hazai tudományos élet) nagy örömére a Bayerische Staatsbibliothek időközben elvégezte a Müncheni kódex digitalizálását. Az örömteli tényről a Bajor Állami Könyvtár Műhelyünket a legelsők között értesítette.

A Müncheni kódex digitalizált változata elérhető itt.

A kódexszel kapcsolatos további információk, hasznos linkek és komment itt.

„Anyanyelvünk évszázadai”

Az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, a tanszék diákműhelyei, valamint a Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhely – a Nemzeti Tehetség Program keretében – „Anyanyelvünk évszázadai” címen hallgatói konferenciát szervezett. A konferencia időpontja: 2014. június 20.

Tovább olvasom…

Benevolo Lectori Salutem!

A nyelvészet mint tudomány hajdanán egyet jelentett a történeti nyelvészettel. A magyar nyelvtudománynak anyanyelvünk történetisége iránti töretlen érdeklődését sajátos módon jelzi, hogy a huszadik század első felének iskolateremtő magyar nyelvészeit a külföldi szakirodalom mint a „budapesti nyelvtörténeti iskola” képviselőit említi.

Tovább olvasom…